Hem IdrottOnline (sektionerna) Innebandy Policy HIGHFIVE Camping Turistinfo Gästbok

Föreningen

Historik
Styrelse
Medlemsavgift

Fjällsjömarknad

Historik
Info torghandel 2019
Fjällsjömarknan.se


Backe IF´s Historik

Stenhammaren

Stenhammaren byggdes av Kramfors AB i Sunnansjö, men flyttades senare till Backe. Medborgarhusföreningen som ägde huset sålde fastigheten till Backe IF 1977, sedan dess finns klubbens kontor på nedervåningen, medan övervåningen används till ortens ungdomsgård.

Backe Idrottsförening bildades den 30 april 1916, men kallades i början Backe Skidlöparklubb. Föreningen startades på initiativ av jägmästare G.E Gran som under de första 10 åren var dess ordförande och en verklig eldsjäl när det gällde att övervinna svårigheterna för klubben – inte minst de ekonomiska.
Backe Skidlöparklubb var dock inte den första idrottssammanslutningen i Backe. Redan i början av 1900-talet fanns det en förening som kallades Kamraterna – allmän idrott och fotboll var på programmet. F.d. aktive Johan Johansson berättar: "Vi hade ett visst tävlingsutbyte med både Junsele och Strömsund i löpningar där vi var flera från Backe som deltog". En tävlingsläkare hade man också i Backe – provinsialläkare Leonard Sahlin undersökte deltagarna före varje tävling.

Vi vet också genom bl.a. Erik Nilsson att det omkring 1912 sparkades fotboll vid det sk "inget nedanför klinten" . Något utbyte med andra lag var det inte frågan om, utan man sparkade bara på "hemmaplan". Bland de aktiva kan nämnas bröderna August och Birger Hedlund, och som ledare fungerade kassör Erik Sönsteby.

Skogsförvaltningarna i Backe bidrog f.ö. med flera idrottsentusiaster. Förutom de redan nämnda kan vi tillägga skogschef Erik Ronge, bokhållare Ragnar Bagge och jägmästare Håkan Swahn. Som sekreterare och sedan som ordförande lade kantor Axel Eriksson ner ett gott arbete.

Om Backe IF:s första 20 år vet vi inte så mycket då föreningens protokollbok för den tiden förstörts genom brand. G.E. Gran skrev dock i en tillbakablick på de första åren – "Backe Skidlöparklubb har på grund av dålig ekonomi ej kunnat representerat utåt som man velat. Klubben har dock deltagit i flera tävlingar såsom bl.a. år 1918 då dess representanter H. Hansson, A. Hansson och F. Forsberg erövrade budkavelmästerskapen på skidor i Örnsköldsvik och Härnösand där bl.a. A. Hansson placerades på prispallen." Ordförande konstaterade att "på grund av avstånden och de ringa intresset i dessa trakter för skidlöpningar, speciellt tävlingar, arbetar klubben under tryckta och svåra förhållanden, men man får väl hoppas att förhållandena skola förbättras när tvärbanan Forsmo – Hoting öppnas för trafik, då bättre tillfällen och lättare kommunikationer öppnar sig för klubbens löpare att kunna deltaga i de större tävlingarna i Ångermanlands södra delar".

Om det var järnvägsförbindelserna som gav Backes skidåkning ett uppsving är väl inte bevisat, men naturligtvis förbättrades möjligheterna. Åtminstone vet vi att järnvägen förde med sig en mycket intresserad idrottsledare till Backe – stationsföreståndare Justus Svedberg. Han arbetade outtröttligt för främst skidsport och fotboll.

Vi har nämnt många av de ledare och aktiva som under föreningens första 60 år arbetat för Backe IF och idrotten. Det är omöjligt att ta med alla, och en del blir tråkigt nog bortglömda.

Kontakta oss

Backe IF
Stenhammarsvägen 3
883 72 Backe
0624-105 43
070-337 97 22
backe.if@telia.comNästa styrelsemöte

Datum:
Tid: